Aksara Sunda - Home

Aksara Swara

Sunda A.png = a Sunda Ae.png = é Sunda I.png = i Sunda O.png = o
Sunda U.png = u Sunda E.png = e Sunda Eu.png = eu

Aksara Ngalagena

Sunda Ka.png = ka Sunda Ga.png = ga Sunda Nga.png = nga
Sunda Ca.png = ca Sunda Ja.png = ja Sunda Nya.png = nya
Sunda Ta.png = ta Sunda Da.png = da Sunda Na.png = na
Sunda Pa.png = pa Sunda Ba.png = ba Sunda Ma.png = ma
Sunda Ya.png = ya Sunda Ra.png = ra Sunda La.png = la
Sunda Wa.png = wa Sunda Sa.png = sa Sunda Ha.png = ha

Rarangkén

Dumasar kana patempatanana, 14 rarangkén dibagi jadi:
  • rarangkén luhur = 5 rupa
  • rarangkén handap = 2 rupa
  • rarangkén sajajar = 6 rupa
a. Rarangkén luhur
Sundanese sign panghulu.png panghulu, panghulu, ngarobah sora aksara Ngalagena /a/ jadi /i/.
Conto: Sunda Ka.png = kaSundanese sign panghulu.png = ki.
Sundanese sign pamepet.png pamepet, ngarobah sora aksara Ngalagena /a/ jadi /e/.
Conto: Sunda Ka.png = kaSundanese sign pamepet.png = ke.
Sundanese sign paneuleung.png paneuleung, ngarobah sora aksara Ngalagena /a/ jadi /eu/.
Conto: Sunda Ka.png = kaSundanese sign paneuleung.png = keu.
Sundanese sign panglayar.png panglayar, nambahan sora /+r/ kana sora asalna.
Conto: Sunda Ka.png = kaSundanese sign panglayar.png = kar.
Sundanese sign panyecek.png panyecek, nambahan sora /+ng/ kana sora asalna.
Conto: Sunda Ka.png = kaSundanese sign panyecek.png = kang.

b. Rarangkén handap
Sundanese sign panyuku.png panyuku, ngarobah sora aksara Ngalagena /a/ jadi /u/.
Conto: Sunda Ka.png = kaSundanese sign panyuku.png = ku.
Sundanese sign panyakra.png panyakra, nyalusupkeun sora /+r/ kana sora asalna. Sora panungtung bisa dirobah ku rarangkén séjénna.
Conto: Sunda Ka.png = kaSundanese sign panyakra.png = kra.
Sundanese sign panyiku.png panyiku, nyalusupkeun sora /+l/ kana sora asalna. Sora panungtung bisa dirobah ku rarangkén séjénna.
Conto: Sunda Ka.png = kaSundanese sign panyiku.png = kla.

c. Rarangkén sejajar huruf
Sundanese sign paneleng.png panéléng, modifies Ngalagena vowel /a/ jadi /é/.
Conto: Sunda Ka.png = kaSundanese sign paneleng.png = .
Sundanese sign panolong.png panolong, ngarobah sora aksara Ngalagena /a/ jadi /o/.
Conto: Sunda Ka.png = kaSundanese sign panolong.png = ko.
Sundanese sign pamingkal.png pamingkal, nyalusupkeun sora /+y/ kana sora asalna. Sora panungtung bisa dirobah ku rarangkén séjénna.
Conto: Sunda Ka.png = kaSundanese sign pamingkal.png = kya.
Sundanese sign pangwisad.png pangwisad, nambahan sora /+h/ kana sora asalna.
Conto: Sunda Ka.png = kaSundanese sign pangwisad.png = kah.
Sundanese sign pamaeh.png patén atawa pamaéh, ngaleungitkeun sora /a/ aksara Ngalagena.
Conto: Sunda Ka.png = ka → pamaeh = k.

Angka

Sundanese digit 1.png = 1 Sundanese digit 2.png = 2
Sundanese digit 3.png = 3 Sundanese digit 4.png = 4
Sundanese digit 5.png = 5 Sundanese digit 6.png = 6
Sundanese digit 7.png = 7 Sundanese digit 8.png = 8
Sundanese digit 9.png = 9 Sundanese digit 0.png = 0

Dina tulisan, angka diwatesan ku tanda pipa ajeg | ... |.
Conto: |Sundanese digit 2.pngSundanese digit 4.pngSundanese digit 0.png| = 240

Copyright © 2011-2012, iFant™ |